Kho hàng

759/9/11 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân , TP.HCM
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY LỰC QUANG THOẠI
Liên hệ tư vấn:
094 777 1184

Kho hàng
STT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu Trạng thái
1 Ống inox 304/316 phi 8 Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
2 Ống inox 304/316 phi 8 (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
3 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
4 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
5 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
6 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
7 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
8 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
9 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
10 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
11 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
12 Ống inox 304/316 phi 8 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ống inox 304/316, kích thước: 8mmOD x 1mmWT, 1.5mmWT, 2mmWT Instrument Trung Quốc liên hệ
Zalo
Maps
Hotline
094 777 1184